تبلیغات
. - تکه بیست و ششم:..............

تکه بیست و ششم:..............

چهارشنبه 2 تیر 1389 02:52 ق.ظ

نویسنده : ملیحه محمدمیرزایی
دلم تنگ میشه،دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه  دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه...............................................................................


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 9 بهمن 1390 12:21 ق.ظ